Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 22 november 2001
gepubliceerd op 08 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2002033003
pub.
08/08/2002
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2001. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s, gewijzigd bij de decreten van 20 mei 1997 en 26 juni 1998;

Gelet op het besluit van de Executieve van 16 maart 1992 houdende inrichting van een Commissie in toepassing van artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 7 september 2000 houdende benoeming van de leden van de Commissie ingericht overeenkomstig artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht;

Gelet op het gunstig advies van de door het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 7 september 2000 geïnstalleerde Commissie, gegeven op 13 november 2001;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, Besluit :

Artikel 1.Het volgende opleidingsprogramma, dat door het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s aan de leerlingen wordt aangeboden, voldoet aan de voorwaarden inzake deeltijdse leerplicht in toepassing van artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht : - offsetdrukker (M02/2001).

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 22 november 2001.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, B. GENTGES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^