Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 23 mei 2019
gepubliceerd op 10 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 2 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2019203216
pub.
10/07/2019
prom.
23/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203216

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


23 MEI 2019. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 2 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten, artikel 36, eerste lid;

Gelet op het decreet van 3 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen sluiten tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2011;

Gelet op het besluit van de Regering van 2 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op de voordrachten van de organisaties die in de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap vertegenwoordigd zijn;

Op de voordracht van de minister bevoegd voor Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van 2 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, 3°, b), worden de woorden "nog aan te wijzen" vervangen door de woorden "de heer Alfred Schintz";2° in § 1, 9°, b), worden de woorden "nog aan te wijzen" vervangen door de woorden "Mevr.Anita Weynand"; 3° in § 1, 16°, b), worden de woorden "nog aan te wijzen" vervangen door de woorden "de heer Joseph Lentz";4° in § 1, 18°, a), worden de woorden "de heer Jacques Cloth" vervangen door de woorden "de heer Ronny Van Goethem";5° in § 1, 18°, b), worden de woorden "de heer William Wechseler" vervangen door de woorden "de heer Henri Müllender";6° in § 1, 20°, b), worden de woorden "de heer Stefan Wiesemes" vervangen door de woorden "Mevr.Anna Pauels"; 7° in § 1, 25°, a), worden de woorden "nog aan te wijzen" vervangen door de woorden "de heer Gerd Renardy";8° in § 1, 25°, b), worden de woorden "nog aan te wijzen" vervangen door de woorden "de heer Gerd Malmendier";9° in § 1, 36°, a), worden de woorden "de heer Ronny Van Goethem" vervangen door de woorden "Mevr.Marlies Blezer"; 10° in § 1, 36°, b), worden de woorden "Mevr.Marlies Aussems-Blezer" vervangen door de woorden "Mevr. Jolanda Privoo"; 11° in § 2, 3°, worden de woorden "Mevr.Stephanie Palm" vervangen door de woorden "de heer Oliver Esser".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2019.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 23 mei 2019.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^