Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 23 oktober 2003
gepubliceerd op 03 juni 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie inzake dienstencheques

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2004033029
pub.
03/06/2004
prom.
23/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2003. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie inzake dienstencheques


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen;

Gelet op het decreet van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van 3 februari 2003 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 december 2001Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 07/12/2001 pub. 11/12/2002 numac 2002021461 bron ministerie van financien, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van hun fiscale bevoegdheden en betreffende de overlegprocedures inzake technische uitvoerbaarheid van door de Gewesten sluiten tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstencheques;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 20 december 2002 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de erkenning van ondernemingen die gemachtigd zijn de dienstencheques te gebruiken;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 23 oktober 2003 betreffende de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn de dienstencheques te gebruiken;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 20 oktober 2003;

Op de voordracht van de Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van de artikelen 12 en 13 van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 23 oktober 2003 betreffende de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn de dienstencheques te gebruiken, worden volgende personen als stemgerechtigde leden van de erkenningscommissie benoemd : 1° de heer Dimitri Strivay, Klötzerbahn 32, 4700 Eupen, als vertegenwoordiger van de Minister bevoegd inzake Werkgelegenheid en Gehandicaptenbeleid;2° Mevr.Franziska Franzen, Klötzerbahn 32, 4700 Eupen, als vertegenwoordigster van de Minister bevoegd inzake Gezin en Sociale Aangelegenheden; 3° Mevr.Katja Schenk, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen, als vertegenwoordigster van de Afdeling « Vorming, Werkgelegenheid en Europese programma's » van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap; 4° Mevr.Karin Piraprez-Cormann, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen, als vertegenwoordigster van de Afdeling « Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden » van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap; 5° de heer Philippe Doyen, Aachener Strasse 69-71, 4780 Sankt Vith, als vertegenwoordiger van de Dienst voor de personen met een handicap;6° de heer Leo Weynand, Quartum-Center, Hütte 79, 4700 Eupen, als vertegenwoordiger van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap;7° de heer Gerd Creutz, Kehrweg 21, 4700 Eupen, als vertegenwoordiger van de Sociaal-Economische Raad voor de representatieve werkgeversorganisaties;8° de heer Volker Klinges, Herbesthaler Strasse 1A, 4700 Eupen, als vertegenwoordiger van de Sociaal-Economische Raad voor de representatieve werkgeversorganisaties;9° de heer Joseph Hoffmann, Amelscheid 6, 4782 Sankt Vith, als vertegenwoordiger van de Sociaal-Economische Raad voor de representatieve werknemersorganisaties;10° de heer Renaud Rahier, Aachener Strasse 48, 4700 Eupen, als vertegenwoordiger van de Sociaal-Economische Raad voor de representatieve werknemersorganisaties.

Art. 2.Met toepassing van artikel 12 van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 23 oktober 2003 betreffende de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn de dienstencheques te gebruiken, wordt de volgende persoon als niet- stemgerechtigd lid van de erkenningscommissie benoemd om het secretariaat waar te nemen : de heer Philip Kirsch, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen, als vertegenwoordiger van de Afdeling « Vorming, Werkgelegenheid en Europese programma's » van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2003.

Art. 4.De Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 23 oktober 2003.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. NIESSEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^