Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 24 september 1998
gepubliceerd op 27 oktober 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering houdende toekenning aan het Centrum voor onderwijs met beperkt leerplan te Sankt Vith van een afwijking van de minimale normen voor de oprichting van een centrum voor onderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 1997-1998

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1998033107
pub.
27/10/1999
prom.
24/09/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Regering houdende toekenning aan het Centrum voor onderwijs met beperkt leerplan te Sankt Vith van een afwijking van de minimale normen voor de oprichting van een centrum voor onderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 1997-1998


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 25 juni 1996 betreffende de organisatie van een onderwijs met beperkt leerplan in het gewoon beroepssecundair onderwijs, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het programmadecreet 1998 van 29 juni 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting, gegeven op 21 september 1998;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 september 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de mogelijkheid om van het minimaal aantal leerlingen van een centrum voor onderwijs met beperkt leerplan af te wijken slechts bij het programmadecreet van 29 juni 1998 ingevoerd werd;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, Besluit :

Artikel 1.Voor het schooljaar 1997-1998 is de minimale norm waarin artikel 2, lid 2, 2° van het decreet van 25 juni 1996 betreffende de organisatie van een onderwijs met beperkt leerplan in het gewoon beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij het programmadecreet 1998 van 29 juni 1998, voorziet niet van toepassing op het centrum voor onderwijs met beperkt leerplan te Sankt Vith.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 1997.

Art. 3.De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 24 september 1998.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, W. SCHRÖDER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^