Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 26 april 2005
gepubliceerd op 04 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 23 augustus 2001 tot vaststelling van de zetel en tot benoeming van de leden van de Raad voor Jeugdbijstand en van het

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2005033077
pub.
04/10/2005
prom.
26/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2005. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 23 augustus 2001 tot vaststelling van de zetel en tot benoeming van de leden van de Raad voor Jeugdbijstand en van het bureau ervan


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 maart 1995 inzake hulpverlening aan de jeugd, gewijzigd bij de decreten van 4 maart 1996, 20 mei 1997, 23 oktober 2000, 3 februari 2002 en 1 maart 2004, inzonderheid op de artikelen 7, 8, 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Regering van 23 augustus 2001 tot vaststelling van de zetel en tot benoeming van de leden van de raad voor jeugdbijstand en van het bureau ervan, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 19 mei 2003;

Op de voordracht van de Minister bevoegd inzake Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, § 1, van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 23 augustus 2001 tot vaststelling van de zetel en tot benoeming van de leden van de raad voor jeugdbijstand en van het bureau ervan, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 19 mei 2003, wordt Mevr. Petra BACKES-KOHNEN, Lierweg 136, 4785 BORN als vertegenwoordigster van het sociaal-psychologisch centrum door Mevr.

Claudia WELING, Schlossstrasse 19, 4710 LONTZEN vervangen.

Art. 2.In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit wordt Mevr. Christa FORT-PAUWELS, Am Herrenbrühl 19, 4780 SANKT-VITH als vertegenwoordigster van de « Bund der Familien » (Bond van de families) door Mevr. Anne LOGIST, Avenue Général Orth 38, 4900 SPA vervangen.

Art. 3.In artikel 2, § 2, van hetzelfde besluit wordt de heer Philippe HILLIGSMANN, Hasardstrasse 19, 4720 Neu-Moresnet door Mevr.

Doris FALKENBERG, Feldstrasse 17, 4700 KETTENIS vervangen.

Art. 4.In artikel 3, § 2, wordt Mevr. Petra BACKES-KOHNEN door Mevr.

Doris FALKENBERG als vice-voorzitster van de raad voor jeugdbijstand vervangen.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.Een afschrift van dit besluit wordt aan de betrokkenen betekend.

Art. 7.Uitvoering.

De Minister bevoegd inzake Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 26 april 2005.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Vice-Minister-President, Minister van Vorming en Werkgelegenheid, Sociale Aangelegenheden en Toerisme, B. GENTGES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^