Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 27 december 1996
gepubliceerd op 22 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. Errata

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1997033050
pub.
22/08/1997
prom.
27/12/1996
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


27 DECEMBER 1996. Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. Errata


Op blz. 1910 van het Belgisch Staatsblad van 1 februari 1997, moet de opschrift van de franstalige tekst worden gelezen : « 27 décembre 1996. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents.» Op blz. 1929 moet de opschrift van de nederlandstalige tekst worden gelezen : « 27 december 1996. Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren. »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^