Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 29 september 2016
gepubliceerd op 08 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2016205991
pub.
08/12/2016
prom.
29/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205991

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


29 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten, artikel 36, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de minister bevoegd voor Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 40°, a), van het besluit van de Regering van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij het besluit van 4 september 2014, worden de woorden "Mevr. Sabrina Goenen, 4730 Raeren" vervangen door de woorden "Mevr. Ingrid Inselberger, 4700 Eupen".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 29 september 2016.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^