Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap
gepubliceerd op 10 mei 2004

Benoeming Bij besluit van de Regering van de duitstalige gemenschap van 8 januari 2004 wordt de heer Patrick Bonni, directeur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s vanaf 1 oktober 2003

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2004033007
pub.
10/05/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


Benoeming Bij besluit van de Regering van de duitstalige gemenschap van 8 januari 2004 wordt de heer Patrick Bonni, directeur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s vanaf 1 oktober 2003 tot raadgevend lid van de leercommissie benoemd. Hij beeindigd het mandaat van de heer Hubert Keutgens.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^