Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 02 oktober 2003
gepubliceerd op 17 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2003/871 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031509
pub.
17/10/2003
prom.
02/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2003. - Besluit 2003/871 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, meer bepaald artikel 71, Besluit :

Artikel 1.De gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit wordt van kracht op 16 oktober 2003.

Brussel, 2 oktober 2003.

Voor het College : E. TOMAS Voorzitter van het College

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^