Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 20 april 2017
gepubliceerd op 11 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2017/471 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van een referentiesysteem voor de erkenning van competenties voor het beroep van "industrieel schilder" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 b

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017011904
pub.
11/05/2017
prom.
20/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011904

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


20 APRIL 2017. - Besluit 2017/471 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van een referentiesysteem voor de erkenning van competenties voor het beroep van "industrieel schilder" (m/v) in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de erkenning van competenties op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie


Het College, Gelet op het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de erkenning van competenties op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 9;

Gelet op het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 november 2003 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de erkenning van competenties op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de goedkeuring van het Leidend Comité van 22 maart 2017;

Op voordracht van het lid van het College belast met Beroepsopleiding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het referentiesysteem voor de erkenning van competenties betreffende het beroep van INDUSTRIEEL SCHILDER (M/V) wordt als volgt goedgekeurd:

Beroep

Kwalificatie

Code

Industrieel schilder

Een onderlaag behandelen met een pneumatisch spuitsysteem

PEINTINDUS 5


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 20 april 2017.

Het lid van het College bevoegd voor Beroepsopleiding wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gedaan te Brussel, 20 april 2017.

Voor het College : F. LAANAN Voorzitster van het College van de Franse Gemeenschapscommissie D. GOSUIN Lid van het College belast met Beroepsopleiding


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^