Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 23 oktober 2003
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2003/351 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de diensten voor thuis

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031614
pub.
05/01/2004
prom.
23/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


23 OKTOBER 2003. - Besluit 2003/351 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de diensten voor thuishulp. - Addendum


In Belgisch Staatsblad van 4 december 2003, bl. 58112, gelieve te bijvoegen : « BIJLAGE I - BAREMA VOOR DE BEGUNSTIGDEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De bedragen van de inkomsten zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen van het Rijk, overeenstemmend de modaliteiten vastgesteld door de wet van 2 augustus 1971 tot organisatie van de koppeling van de index der consumptieprijzen aan de wedden, lonen, pensioenen, tegemoetkomingen en subsidies ten laste van de Schatkist, ze worden beschouwd als zijnde gekoppeld aan de spilindex 102.

De bedragen worden steeds aangepast bij de aanvang van een trimester.

Gezien om als bijlage toegevoegd te worden aan het besluit van 23 oktober 2003 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan de diensten voor thuishulp.

Brussel, 23 oktober 2003.

A. HUTCHINSON, Lid van het College, bevoegd voor Begroting, Sociale Actie en Gezin E. TOMAS, Voorzitter van het College

BIJLAGE II - FORFAITAIRE BEDRAGEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om als bijlage toegevoegd te worden aan het besluit van 23 oktober 2003 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan de diensten voor thuishulp.

Brussel, 23 oktober 2003.

A. HUTCHINSON, Lid van het College, bevoegd voor Begroting, Sociale Actie en Gezin E. TOMAS, Voorzitter van het College

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^