Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 23 november 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2006/680 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031549
pub.
23/11/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Besluit 2006/680 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, meer bepaald artikel 71;

Op voorstel van de Voorzitter van het College, Besluit :

Artikel 1.De gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit wordt van kracht op 19 oktober 2006.

Brussel, 31 augustus 2006.

Voor het College : De Voorzitter van het College, belast voor het Openbaar Ambt, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^