Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 06 juli 2000
gepubliceerd op 30 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031309
pub.
30/09/2000
prom.
06/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JULI 2000. - Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur


Het Verenigd College, Gelet op de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 25;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het openbaar ambt, Besluit :

Artikel 1.De ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur treedt in werking de dag waarop onderhavig besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 2.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2000.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Openbaar Ambt, Mevr. A. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^