Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 oktober 2003
gepubliceerd op 26 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Verenigd College tot benoeming van leden van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031532
pub.
26/01/2004
prom.
23/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2003. - Besluit van het Verenigd College tot benoeming van leden van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie


Het Verenigd College, Gelet op de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 14 november 1991 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij de besluiten van het Verenigd College van 25 november 1993, 1 december 1994, 25 maart 1999 en 2 december 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gerechtvaardigd is doordat het dringend geboden is de verdere werking van de Commissie voor Gezondheidszorg van de voornoemde adviesraad te verzekeren; dat de ontslagnemenden leden van bedoelde Commissie derhalve onverwijld dienen te worden vervangen;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden respectievelijk benoemd tot gewone leden en plaatsvervangende leden van de afdeling ziekenhuizen : De heer Dejaer, Ch., van Brussel;

De heer Timmermans, M., van Dilbeek;

De heer Van Roosbroeck, M., van Lokeren;

De heer Godin, J.N., van Brussel;

De heer Grinberg, G., van Brussel;

De heer Van Vlasselaer, M., van Brussel;

De heer Scherpereel, Ph., van Rotselaar;

De heer Prieels, Ph., van Brussel;

Mevr. Destrebecq, A.Th., van Ottignies;

Mevr. Olbrechts, V., van Groot-Bijgaarden;

De heer Van Muylder, Ph., van Brussel;

Mevr. Lapetite, M., van Brussel;

De heer Dumont, M., van Brussel;

De heer De Ridder, I., van Brussel;

De heer Pauwels, R., van Louvain-la-Neuve;

Mevr. Ceuppens, A., van Brussel;

De heer Vermeylen, M., van Brussel;

De heer Loosen, E., van Brussel;

De heer Lefebure, B., van Braine-le-Comte;

De heer de Toeuf, J., van Sint-Genesius-Rode;

De heer Désir, D., van Brussel;

Mevr. Van Droogenbroeck, M., van Brussel;

Mevr. Fontaine, C., van Brussel;

De heer Olbrechts, J., van Merchtem;

De heer Allaeys, E., van Limal;

De heer Durant, G., van Louvain-la-Neuve;

De heer Van Campenhoudt, M., van Brussel;

De heer Vervoort, R., van Dilbeek.

Art. 2.Worden respectievelijk benoemd tot gewone leden en plaatsvervangende leden van de afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg : De heer De Bus, P., van Brussel;

De heer Van Hoof, B., van Leuven;

De heer Broeders, F., van Braine-l'Alleud;

De heer Broothaerts, J.P., van Sint-Katelijne-Waver;

De heer Pelc, I., van Brussel;

De heer Segers, M., van Meise;

Mevr. Persoone, M., van Herent;

De heer Laukens, H., van Tienen;

Mevr. Wingender, L., van Brussel;

De heer Van Muylder, Ph., van Brussel;

De heer Vanderheyden, E., van Nethen Mevr. Drory, D., van Merelbeke;

Mevr. Roelandt, M., van Brussel;

Mevr. Bergiers, M., van Brussel;

De heer Pauwels, R., van Louvain-la-Neuve;

Mevr. Cerfontein, A., van Limelette;

Mevr. Tielemans, P., van Brussel;

De heer Jacoby, Ph., van Brussel;

Mevr. Braive, C., van Brussel;

De heer De Hert, M., van Duffel;

De heer Debersaques, E., van Brussel;

Mevr. Mahieu, N., van Brussel;

Mevr. Fétu, L., van Brussel;

Mevr. Rousseau, A., van Brussel;

De heer Roelandts, F., van Grimbergen;

Mevr. Van Remoortel, J., van Lochristi;

De heer Roussaux, J.P., van Brussel;

Mevr. Van Neckel, Ch., van Merchtem;

De heer Zombek, S., van Brussel;

De heer Dejaer, Ch., van Brussel.

Art. 3.De artikelen 1 en 4 van het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij de besluiten van het Verenigd College van 25 november 1993, 25 maart 1999 en 2 december 1999, worden opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2003.

Art. 5.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 oktober 2003.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J. CHABERT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^