Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 04 juli 2019
gepubliceerd op 11 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een externe overplaatsing in de graad van eerste attaché deskundige in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie v

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019041307
pub.
11/07/2019
prom.
04/07/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041307

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


4 JULI 2019. - Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een externe overplaatsing in de graad van eerste attaché deskundige in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad


Bij besluit van 4 juli 2019 van het Algemeen Beheerscomité, dat in werking treedt op 1 september 2019, wordt de heer Sven Heyndrickx via externe overplaatsing overgeheveld in de graad van eerste attaché deskundige (niveau A - rang A2) als eerste attaché deskundige A2 Verantwoordelijke van de directie Communicatie en woordvoerder - directie Communicatie bij de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad in de Nederlandse taalrol.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan binnen zestig dagen na deze bekendmaking een beroep tot nietigverklaring worden ingediend. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden verzonden naar de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^