Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 februari 2020
gepubliceerd op 20 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot verlenging met 1 jaar van de erkenning als Brusselse verzekeringsinstellingen van de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2020020262
pub.
20/02/2020
prom.
13/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020262

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


13 FEBRUARI 2020. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot verlenging met 1 jaar van de erkenning als Brusselse verzekeringsinstellingen van de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen, artikel 27, eerste en tweede lid;

Gelet op het advies van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, gegeven op 22 oktober 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 november 2019;

Gelet op het akkoord van de leden van het Verenigd College bevoegd voor de Begroting, gegeven op 16 januari 2020;

Gelet op advies 66.842/1 van de Raad van State, gegeven op 14 januari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De periode van 1 jaar, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen, wordt éénmalig verlengd met 1 jaar, zodat voor de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand, de automatische erkenning als Brusselse verzekeringsinstelling, bedoeld in het eerste lid van hetzelfde artikel van dezelfde ordonnantie, geldt voor het jaar 2020.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Art. 3.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, zijn met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 13 februari 2020.

Voor het Verenigd College: Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, E. VAN DEN BRANDT


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^