Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 april 1997
gepubliceerd op 02 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en van twee leden van de "Commission de sélection des projets radiophoniques ayant accès au Fonds d'aide à la création radiophonique"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029213
pub.
02/07/1997
prom.
14/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 APRIL 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en van twee leden van de "Commission de sélection des projets radiophoniques ayant accès au Fonds d'aide à la création radiophonique" (Commissie voor de selectie van de radio-projecten die toegang heeft tot het Steunfonds voor creatie op radio)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector, en inzonderheld op artikel 26bis;

Gelet op het besluit van de Executieve van 18 december 1991 houdende bepaling van de modaliteiten met betrekking tot het Steunfonds voor creatie op radio;

Overwegende het ontslag van de voorzitter en van een lid van de "Commission de sélection des projets radiophoniques ayant accès au Fonds d'aide à la création radiophonique";

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met de audiovisuele sector, Besluit

Artikel 1.Mevr. Liliane Verspeelt, Mevr. Ingrid von Wantoch Reykowsky en de heer Ronald Theunen worden tot leden van de "Commission de sélection des projets radiophoniques ayant accès au Fonds d'aide à la création radiophonique" benoemd.

Mevrouw Liliane Verspeelt zal het voorzitterschap van deze commissie waarnemen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Minister-Voorzitster tot wier bevoegdheid de audiovisuele sector behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 april 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap: De Minister van de Audiovisuele sector, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^