Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 april 1997
gepubliceerd op 02 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de locale en communautaire televisie Canal C ertoe gemachtigd wordt over het administratief arrondissement Namen heen uit te zenden

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029217
pub.
02/07/1997
prom.
14/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 APRIL 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de locale en communautaire televisie Canal C ertoe gemachtigd wordt over het administratief arrondissement Namen heen uit te zenden


Departement van Cultuur en Sociale Zaken De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het advies nr. 198 van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 1997, Besluit

Artikel 1.De locale en communautaire televisie Canal C wordt ertoe gemachtigd haar programma's uit te zenden over de gemeenten Philippeville (5600), Florennes (5620), Cerfontaine (5630), Walcourt (5650), Couvin (5660), Viroinval (5670) en Doische (5680).

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 14 april 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap: De Minister-Voorzitster, belast met de Audiovisuele Sector, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^