Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 juni 1997
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende ontlasting en benoeming van leden van de Raad van bestuur van de Universiteit Bergen-Henegouwen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029281
pub.
06/11/1997
prom.
23/06/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 JUNI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende ontlasting en benoeming van leden van de Raad van bestuur van de Universiteit Bergen-Henegouwen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, zoals nu gewijzigd, en inzonderheid op de artikelen 8, 14 en 15;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1971 tot vaststellling van de procedure tot aanwijzing van de leden van de raad van beheer van de rijksuniversiteiten en van het rijksuniversitair centrum, en inzonderheid op artikel 27, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit d.d. 23 september 1975;

Gelet op de vraag d.d. 9 juni 1997 van de heer Jean-Marie Collignon om van zijn ambt te worden ontlast;

Gelet op de door het FGTB voorgedragen dubbele lijst, Besluit :

Artikel 1.De heer Jean-Marie Collignon, die het FGTB vertegenwoordigt, wordt ontlast van zijn mandaat als lid van de Raad van bestuur van de Universiteit Bergen-Henegouwen.

Art. 2.De heer Jean-Louis Canieau, vertegenwoordiger van het FGTB wordt benoemd tot lid van de Raad van bestuur van de Universiteit Bergen-Henegouwen, ter vervanging van de heer Jean-Marie Collignon.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1997.

Brussel, 23 juni 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister belast met Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^