Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 juli 1997
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de delegatie van de overheid van Sectorcomité IX en van het comité voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029326
pub.
06/11/1997
prom.
22/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JULI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de delegatie van de overheid van Sectorcomité IX en van het comité voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet d.d. 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het koninklijk besluit d.d. 28 september 1984 tot regeling van de betrekkingen tussen de vakbonden van haar personeel.

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschap houdende de samenstelling van de delegatie van de overheid van Sectorcomité IX en van het comité voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, en van de Minister van hoger onderwijs.

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 13 juni 1997, Besluit :

Artikel 1.Vanaf de 1 september 1997 wordt de heer Jean-Michel Sente, eerste plaatsvervanger van de delegatie van de overheid van Sectorcomité IX en van het comité voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, vervangen door de heer G. Vanloubeeck.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 1997.

Art. 3.De Minister-Voorzitster tot wier Bevoegdheid het Onderwijs behoort, de Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, zijn ieder wat haar/hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 juli 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister belast met Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION De Minister van Cultuur en Volwassenenscholing, Ch. PICQUE De Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken, belast met het Onderwijs voor Sociale Promotie, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^