Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 juli 1997
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de overlegraad voor het officieel onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029328
pub.
06/11/1997
prom.
28/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JULI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de overlegraad voor het officieel onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het ministerieel besluit d.d. 5 juni 1988 tot oprichting van de overlegraad voor het officieel onderwijs;

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 5 juni 1988 houdende aanwijzing van de leden van de overlegraad voor het officieel onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De heer Francis Schiepers, studieprefect « Athénée Royal Bella-Riva », te 's Gravenbrakel, en de heer Roland Poulain, directeur « Ecole d'enseignement fondamental annexée à l'Athénée Royal » te Waver, worden benoemd als werkend lid van de overlegraad van het officieel onderwijs, als vervanger respectievelijk van de heer José Dooms en de heer Jean-Pol Latour.

Art. 2.Mej. Nadine Frenay, attaché bij de algemene directie organisatie van het onderwijs van de Franse Gemeenschap, wordt benoemd tot secretaris van de overlegraad van het officieel onderwijs, ter vervanging van de heer Jean Steensels.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 28 juli 1997.

Brussel, 28 juli 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, Mevr. L. ONKELINX.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^