Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01 september 1997
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit 22

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029055
pub.
07/03/1998
prom.
01/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet d.d. 22 juni 1964 betreffende het statuut van de personeelsleden van het Rijksonderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit d.d. 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, en van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen, inzonderheid op de artikelen 14ter, § 2 en 14quater, § 2, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld als voorzitter, werkende en plaatsvervangende leden van de interzonale aanstellingscommissie : 1° Voorzitter : De heer Jacky Leroy, studieprefect.2° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : De heer Jean-Louis Bouxin, studieprefect; De heer Léon Wansart, directeur;

De heer Jean-Louis Dambiermont, studieprefect;

De heer Francis Germeys, studieprefect. 3° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : De heer Francis Schiepers, studieprefect; De heer Justin Cherton, inspecteur;

De heer René Robbrecht, studieprefect;

De heer Michel Delbushaye, studieprefect. 4° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : Mevr.Camille Dieu, place Fontainas 9-11, 1000 Bruxelles;

De heer René Mercier, place Fontainas 9-11, 1000 Bruxelles;

De heer Michel Aubry, avenue Fréres Fleschman 1, 1410 Waterloo;

De heer Yves Delbecq, rue du commerce 20, 1040 Bruxelles. 5° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Jean-Marie Ansciaux, place Fontainas 9-11, 1000 Bruxelles; De heer Robert Manchon, rue du congres, 17-19, 1000 Bruxelles;

De heer Gérard Bultot, chemin des cretes, 41, 4130 Esneux;

De heer José Goffin, rue du commerce, 20, 1040 Bruxelles.

Art. 2.Worden aangesteld als voorzitter, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale aanstellingscommissie van de zone van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : 1° Voorzitter die de overheid vertegenwoordigen : De heer René Robbrecht, studieprefect.2° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : Mevr.Martine Dorchy, studieprefect;

De heer Pierre Marin, studieprefect;

Mevr. Bernadette Gennotte, studieprefect;

Mevr. Michelle Vindevoghel, studieprefect. 3° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : De heer Alain Boisdainghien, intern opvoeder; Mevr. Renée Collin, directeur basisschool;

De heer Jean-Luc Talbot, wnd. proviseur bij het A.R. Victor Horta;

Mevr. Liliane Van Overstraeten, studieprefect. 4° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Luc Verton, rue du congres 17-19, 1000 Bruxlles; De heer Robert Waeles, place C. Meunier 1, bte 19, 1180 Bruxelles;

De heer Michel Aubry, avenue Freres Fleschman 1, 1410 Waterloo;

De heer Jacques Piret, rue de Stud 20, 5300 Andenne. 5° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Robert Manchon, rue du Congres 17-19, 1000 Bruxelles; De heer Francis Lees, rue A. Markelbach 23, 1030 Bruxelles;

De heer Francois Jadin, rue Van Nerom 37, 1140 Bruxelles;

De heer Guy Vandersmissen, avenue du Jeu de Paume 52, 1150 Bruxelles.

Art. 3.Worden aangesteld als voorzitter, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale aanstelingscommissie voor de zone van het administratief arrondissement Nijvel : 1° Voorzitter : De heer Francis Schiepers, studieprefect.2° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : De heer Maurice De Saulnier, directeur; De heer Jean Moeremans, leraar;

Mevr. Anne-Marie Lesage, studieprefect;

De heer Guy Patris, studieprefect. 3° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : De heer Augustinus Blockx, onderwijzer; De heer Michel Keffer, wnd. directeur IEPSCF Court-St.-Etienne;

Mevr. Elmire Flahou, studieprefect;

Mevr. Paulette Touron, directrice. 4° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Luc Verton, rue du congres 17-19, 1000 Bruxelles; De heer Jean-Pierre Vanroye, rue Armée Grouchy 41, 5000 Namur;

Mevr. Hélene Michel-Stoffen, Dennenboslaan 38, 3090 Overijse;

De heer André Dehut, Rue Ocquiere 6, 1325 Chaumont-Gistoux. 5° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Roger Hanard, avenue Chant d'Oiseaux 8, 7090 Braine-le-Comte; De heer Michel Wauters, rue J. Tousseul 34, 5024 Marche-les-Dames;

De heer Jules Watelet, rue Fauconval 52, 1367 Huppaye;

Mevr. Anne Van Boeckel, Beekstraat 10, 3040 Neeryse.

Art. 4.Worden aangesteld als voorzitter, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale aanstellingscommissie voor de zone van het administratief arrondissement Hoei-Borgworm : 1° Voorzitter : De heer Karl Junger, studieprefect.2° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Justin Cherton, inspecteur; Mevr. Daniele Choukart, directrice;

Mevr. Bernadette Philippart de Foy, studieprefect;

De heer Emile Vandercamme, directeur. 3° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Robert Engelman, directeur basischool; De heer Christian Gesel, bestuurder;

Mevr. Michele Keustermans, bestuurder;

De heer Claude Wery, bestuurder. 4° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Jacques Giot, rue de Neufmoustier 8, 4500 Huy; De heer Jean Beulen, Grand Route 26, 4500 Tihange;

De heer Gérard Bultot, chemin des cretes 41, 4130 Esneux;

De heer Jean-Marie Maizieres, rue du Moulin 2, 4210 Burdinne. 5° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Philippe Caes, rue Entre 2 Thiers 60, 4500 Huy; De heer Claude Scion, rue des Villas 10, 4180 Hamoir;

De heer Michel Godaux, Clos Wathy de Hombroux, 23, 4432 Alleur;

De heer Robert Grenson, rue Bordia 2, 4218 Couthuin.

Art. 5.Worden aangesteld als voorzitter, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale aanstellingscommissie voor de zone van het administratief arrondissement Luik : 1° Voorzitter : De heer Jean-louis Dambiermont, studieprefect.2° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Jean-Marie Bonhomme, studieprefect; De heer Francis Germeys, studieprefect;

De heer Claude Antoine, leraar;

De heer Georges Vanloubbeeck, studieprefect. 3° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Alain Frusch, leraar; De heer Marcel Cornet, directeur;

De heer Jean-Paul Hogenboom, directeur;

Mevr. Monique Revin, directeur basisschool. 4° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Robert Neuray, place Saint-Paul 9-11, 4000 Liège; Mevr. Christiane Cornet, rue de la Baume,10, 4470 St.-Georges-sur-Meuse;

De heer Patrick Brohan, rue du Bec 16, 4470 Saint-Georges;

De heer Fernand Deschampheleire, rue L. Pasteur 107,4030 Grivegnée. 5° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Emile Thirion, rue Beauregard 2, 4100 Boncelles; De heer Jules Jasselette, place Saint-Paul 9-11, 4000 Liège;

De heer Pierre Van de Draen, rue de Tongres 42, 4600 Visé;

Mevr. Henriette Palange, avenue Iris Crahay 36, 4130 Esneux.

Art. 6.Worden aangesteld als voorzitter, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale aanstellingscommissie voor de zone van het administratief arrondissement Verviers : 1° Voorzitter : De heer Julien Bertrang, inspecteur.2° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Jean-Claude Bottelbergs, directeur basisschool; De heer Pierre Charneux, directeur-studieprefect;

De heer Julien Mestrez, studieprefect;

De heer Jean Reterre, bestuurder. 3° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer André Frederic, onderwijzer; De heer Edmond Debouny, inspecteur;

Mevr. Irene Minor, wnd studieprefect;

De heer Pierre Soreille, directeur basisschool. 4° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Ghislain Darimont, rue des Grands Prés 2, 4860 Pepinster; De heer Olaf Bodem, rue de la Gare 14, 4840 Welkenraedt;

De heer Louis Sornin, avenue des Villas 19, 4800 Lambermont;

De heer Michel Wolfertez, rue F.X. Simonis 33, 4910 Theux-Polleur. 5° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Didier Nyssen, rue Fonds de Loups 135, 4821 Andrimont; De heer Paul Laurent, rue P. Hauzeur 43, 4860 Pepinster;

De heer José Baltus, rue Foyr, 99, 4845 Jalhay;

De heer José Leloup, chaussée de Heusy 200, 4800 Verviers.

Art. 7.Worden aangesteld als voorzitter, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale aanstellingscommissie voor de zone van het administratief arrondissement Namen : 1 ° Voorzitter : De heer Michel Delbushaye, studieprefect. 2° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Emile Bertrand, directeur; De heer Marcel Fisenne, directeur;

De heer Jean-Marc Gaspard, directeur;

De heer Frédéric Wallens, studieprefect. 3° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Jean-Luc Boigelot, intern opvoeder; De heer André Charlier, directeur basisschool;

De heer Daniel Lesage, wnd. directeur IEPSCF te Dinant;

Mevr. Christiane Van Keer, directrice. 4° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Jean-Pierre Vanroye, rue Armée Grouchy 41, 5000 Namur; De heer Michel Wauters, rue J. Tousseul 34, 5024 Marche-les-Dames;

De heer Michel Roberti, rue de Thys 32, 4360 Oreye;

De heer Pierre Sottiau, chaussée de Nivelles 37, 5140 Sombreffe. 5° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Jean-Claude Dujardin, rue Try Baudine 1a, 5030 Gembloux; De heer Jean Durgtel, rue des Roches 22, 5150 Franière;

De heer Luc Renard, avenue Vauban 6, 5600 Philippeville;

De heer Francis Saulmont, place C. Claes 8, 5560 Bruly.

Art. 8.Worden aangesteld als voorzitter, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale aanstellingscommissie voor de zone van het administratief arrondissement Luxemburg : 1° Voorzitter : De heer Léon Wansart, directeur.2° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Frédéric Bloemers, leraar; De heer Roland Colleaux, studieprefect;

De heer Pierre Gridelet, studieprefect;

De heer Alain Laurent, inspecteur. 3° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : Mevr.Henriette Plichart, echtgenote Cartry, studieprefect;

De heer Raymond Felten, directeur;

De heer Alain Pigneur, studieprefect;

De heer Emile Fievet, directeur. 4° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Jacques Giot, rue de Neufmoustier 8, 4500 Huy; De heer José Liegeois, rue Godefroid Kurth 97, 6700 Arlon;

De heer Christian Chalon, rue de la Haige 26, 6831 Noirefontaine;

De heer Paul Laffineur, avenue Patton 166, 6700 Arlon. 5° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Omer Devresse, rue de Neufmoustier 8, 4500 Huy; De heer Michel Alomene, rue Longwy 37, 6790 Aubange;

De heer André Rossignon, rue de la Fontaine 1, 6724 Rulles;

De heer Marcel Gomand, rue Pierre St. Hubert 15, 6900 Marche.

Art. 9.Worden aangesteld als voorzitter, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale aanstellingscornrnissie voor de zone van het adrninistratief arrondissement West-Henegouwen : 1° Voorzitter : De heer Serge Mondo, studieprefect.2° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Charles Dubois, studieprefect; De heer Philippe Decaestecker, wnd. studieprefect;

Mevr. Cécile Moulin, Leraar bij het A.R. te Moescroen;

De heer Guy Vanwayenberg, directeur basisschool. 3° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Michel Delvigne, directeur; De heer Jean-Claude Lienard, directeur;

De heer Jean Sarot, directeur;

Mevr. Rita De Hollander, onderwijzeres. 4° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Jean-Pierre Heule, rue G.Decorte 30, 7540 Kain;

De heer Michel Van Deput, place Verte 15, 7500 Tournai;

De heer Guy Haustrate, rue de Lannoy 131, 7740 Pecq;

De heer Jean-Claude Vanhopstal, clos de l'Eveché 1, 7540 Kain. 5° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen De heer Léo Demarbaix, chemin de Menesse 32, 7804 Ostiches; De heer Christian Lepreux, chaussée de Lannoy, 105, 7503 Froyennes;

De heer Jean-Pierre Capart, rue des Combattants 16, 7912 Saint-Sauveur;

De heer Francis Hernoe, avenue des Merisiers 1, 7536 Vaulx.

Art. 10.Worden aangesteld als voorzitter, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale aanstellingscommissie voor de zone van het administratief arrondissement Bergen-Centrum : 1° Voorzitter : De heer Jacky Leroy, studieprefect.2° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : Mevr.Thérese Van Lierde, leraar bij het A.R. te Dour;

De heer Alfred Piraux, studieprefect;

De heer Mario Longo, inspecteur;

De heer Jean-Pierre Willemart, onderwijzer. 3° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Jacques Buxant, studieprefect; Mevr. Bernadette Godin, directrice;

De heer Romain Louis, studieprefect;

De heer Jean-Jacques Vinet, studieprefect. 4° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Philippe Jonas, rue Lamir 18-20, 7000 Mons; De heer Claude Gobert, rue du Temple 7, 7100 La Louvière;

De heer Richard Plumes, rue Godefroid 14, 7000 Mons;

De heer Michel Matterne, chaussée de Binche 78, 7030 St.-Symphorien. 5° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Claude Jonas, place Max Busert 22, 7134 Ressaix; De heer Léon Comblez, rue Lamir 18-20, 7000 Mons;

De heer Jean-Luc Leclercq, rue de Genly 37, 7040 Aulnois-Blaregnies;

De heer Dany Sacco, rue Bruyere Jurbise 9, 7020 Mons.

Art. 11.Worden aangesteld als voorzitter, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale aanstellingscommissie voor de zone van het administratief arrondissement Charleroi-Zuid Henegouwen : 1° Voorzitter : De heer Jean-Louis Bouxin, studieprefect.2° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Francis De Pauw, bestuurder; De heer Daniel Plas, studieprefect;

De heer Henri Mellaerts, directeur;

De heer Claude Blanchart, studieprefect. 3° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Willy Corbisier, leraar; De heer Alain Deschamps, leraar;

De heer Pierre Vandermissen, studieprefect;

De heer Guy Piot, directeur. 4° Werkende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer Robert Van Hellemont, rue D.de Chassart 16, 6221 St.-Amand;

De heer Pierre Daubresse, rue de Montigny 42, 6000 Charleroi;

De heer Philippe Pierard, avenue d'Azebois 64, 6041 Gosselies;

De heer Willy Materne, Belle-Vue 58/2, 6001 Marcinelle. 5° Plaatsvervangende leden die de vakbonden vertegenwoordigen : De heer André Colicis, rue Vanbeneden 28, 6210 Frasnes-Gosselies; De heer Jean-Pierre Sartiaux, rue Caluwaert 31, 6042 Lodelinsart;

Mevr. Christine Lahaye, rue des Hayettes 27, 6250 Aiseau-Presles;

Mevr. Bernadette Berwart, rue J. Jaures 50, 6001 Marcinelle.

Art. 12.De Voorzitter van de interzonale aanstellingscommissie en de Voorzitter van iedere zonale aanstellingscommissie, ieder wat de commissie die hij voorzit betreft, roepen ter vervanging van een verhinderd werkend lid, het lid onder de vier plaats vervangende leden dat hij aanwijst, op.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 september 1997.

Brussel, 1 september 1997.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^