Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 juli 1998
gepubliceerd op 26 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 1997 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor de Hogescholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029349
pub.
26/08/1998
prom.
24/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 1997 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor de Hogescholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 79 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende algemene organisatie van het hoger onderwijs in de Hogescholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1995 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op zijn artikelen 5, § 1, 9°, littera a, en 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 1997 tot oprichting van de Algemene Raad voor Hogescholen en de Hoge Raden voor de Hogescholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 1997 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen, gewijzigd bij de besluiten van 7 juli 1997 en 9 maart 1998;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale betrekkingen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, lid 2, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 1997 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen, dient « de heer André Lhost » door « de heer Vincent Pestieau » vervangen te worden.

Art. 2.In artikel 6, lid 2, 4°, van hetzelfde besluit dient « de heer Gaston De La Haye » door « de heer Jacques Leroy » vervangen te worden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale betrekkingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juli 1998.

Voor de Regering vande Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale betrekkingen, W. ANCION

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^