Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 augustus 1998
gepubliceerd op 20 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029430
pub.
20/01/1999
prom.
28/08/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van het gesubsidieerd personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 91 en 93;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de Paritaire Commissies voor het niet-confessioneel vrij onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, zoals gewijzigd, Besluit :

Artikel 1.Artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, zoals gewijzigd, wordt door hetgeen volgt vervangen : «

Art. 4.Mevr. F. Guillaume, Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot Secretaris van de Paritaire commissie benoemd.

De heer J. Jacques, Attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot Adjunct-Secretaris van de Paritaire Commissie benoemd. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De directeur-generaal van de Algemene Directie Personeel van het gesubsidieerd onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 augustus 1998.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, de Audioviduele Sector, Hulpverlening aan de Jeugd, Kinderwelzijn en Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX De Minister belast met het Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^