Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 juli 1998
gepubliceerd op 22 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 houdende vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029433
pub.
22/10/1998
prom.
29/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JULI 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 houdende vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair rijksonderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 1980 houdende vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van 8 december 1989 van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de benaming van de onderwijsinrichtingen door de Franse Gemeenschap georganiseerd, Besluit :

Artikel 1.« L'Athénée royal du Pont de Seraing » te Seraing zal voortaan de benaming dragen van « Athénée royal Lucie Dejardin te Seraing ».

Art. 2.Elke vorige bepaling in strijd met dit besluit wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 1998.

Brussel, 29 juli 1998.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster belast met het Onderwijs, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^