Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 juli 1998
gepubliceerd op 30 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 11 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029465
pub.
30/10/1998
prom.
27/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 11 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, tot wiens bevoegdheid de hulpverlening aan de jeugd behoort;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998, Besluit :

Artikel 1.Artikel 11 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd treedt in werking de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Art. 2.De Minister tot wiens bevoegdheid de jeugdbescherming behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 juli 1998.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, de Audiovisuel Sector, Hulpverlening aan de Jeugd, Kinderwelzijn en Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^