Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 november 1998
gepubliceerd op 30 januari 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor coördinatie van de hulpverlening aan mishandelde kinderen in het arrondissement Luik

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029014
pub.
30/01/1999
prom.
09/11/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBER 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor coördinatie van de hulpverlening aan mishandelde kinderen in het arrondissement Luik


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 maart 1998 inzake hulpverlening aan mishandelde kinderen, inzonderheid op de artikelen 3 en 7;

Gelet op het advies van de Arrondissementsraad voor hulpverlening aan de jeugd te Luik op de voordracht van de Adviseur voor de Hulpverlening aan de jeugd, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de Commissie voor cordinatie van de hulpverlening aan mishandelde kinderen in het gerechtelijk arrondissement Luik, de personen wier namen hierna worden vermeld: 1° De adviseur en de adjunct-adviseurs van de Hulpverlening aan de Jeugd in het arrondissement : de heer Pedro Vega, adviseur; Mevr. Anne Cornet, adjunct-adviseur;

Mevr. Françoise Raoult, adjunct-adviseur; 2° De directeur en de adjunct-directeur van de Hulpverlening aan de Jeugd in het arrondissement : de heer Pierre Hannecart, directeur; de heer Urbain Wanten, adjunct-directeur; 3° De Jeugdrechters van het arrondissement : Mevr.Anne Freson;

Mevr. Geneviève Gennen;

Mevr. Luce Kinet; de heer Luc Pasteger; 4° De magistraten van het jeugdparket in het arrondissement : de heer Christian Pâques, eerste substituut; Mevr. Germaine Ligot, substituut;

Mevr. Geneviève Robesco, substituut; de heer François Leyh, substituut; de heer Pierre Pâques, substituut; 5° Een vertegenwoordiger van de Rijkswacht : de heer Vincent Braye, kapitein;6° Een vertegenwoordiger van de gerechtelijke politie : de heer Roger Poulet, politiecommissaris 1e klasse;7° Een vertegenwoordiger van de ploeg "SOS-Enfants" die in het arrondissement tewerkgesteld is : de heer Paul-Henri Mambourg, doctor in de geneeskunde;8° Een magistraat van het parket, gespecialiseerd in de behandeling van de dossiers van kindermishandelingen : Mevr.F. Gillet, substituut; 9° Vertegenwoordigers van de diensten van de gemeentepolitie die een afdeling voor de jeugd organiseren : Mevr.Sophie Truillet, agent-brigadier - politie van Awans;

Mevr. Arlette Janssen, politie-assistente - politie van Oupeye;

Mevr. Martine Leybrecht, eerstaanwezend inspecteur - politie van Ans; de heer Alain Michelet, adjunct-politiecommissaris - politie van Borgworm; de heer Charles Laurent, eerstaanwezend inspecteur 1e klasse - politie van Wezet; 10° De voorzitter van de arrondissementsraad : de heer Jean-Marie Jöbses, voorzitter;11° Twee vertegenwoordigers van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" : Mevr.Maggio, medisch-sociale werkster;

Mevr. Meeusen, subregionale inspectrice in de provincie Luik; 12° Drie vertegenwoordigers van de PMS-centra : Mevr.Alice Frank, directrice van het PMSC van de Franse Gemeenschap;

Mevr. Christine Jourdan, vrij PMSC Luik VII; de heer David Joiris, directeur van het PMSC van Luik (Luiks provinciaal en gemeente-onderwijs); 13° Een vertegenwoordiger van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg : de heer Luc Vandormael, directeur beheerder van de "Association Inter régionale de Guidance et de Santé" VZW;14° Een vertegenwoordiger van de balie in het arrondissement : Mr.Jean-Louis Berwart; 15° Een vertegenwoordiger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn : Mevr.M. Thisquen-Leyder, adviseur bij het OCMW van Esneux.

Art. 2.De heer Pedro Vega, adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd wordt aangesteld als voorzitter van de commissie.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 december 1998.

Brussel, 9 november 1998.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele Sector, de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^