Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 januari 1999
gepubliceerd op 19 augustus 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de zeven leden en de griffier van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029151
pub.
19/08/1999
prom.
06/01/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 JANUARI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de zeven leden en de griffier van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 juli 1985 tot oprichting van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde van de Franse Gemeenschap van België en tot vaststelling van de vlag, het zegel en het wapen van de steden en gemeenten, inzonderheid op de artikelen 1 en 2;

Overwegende dat de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde een adviserende bevoegdheid inzake heraldiek en vlaggenkunde uitoefent;

Overwegende dat het mandaat van de leden en de griffier van die Raad vernieuwd dient te worden, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde voor een vernieuwbare termijn van vier jaar worden benoemd : 1. Mej.Andrée Scufflaire; 2. Mevr.Christiane Pantens; 3. De heer Jean-Marie Duvosquel;4. De heer Clément De Saint Martin;5. De heer Christophe De Fossa;6. De heer Philippe de Bounam de Ryckholt;7. De heer Albert Derbaix.

Art. 2.Als vertegenwoordiger van de Regering binnen de Raad voor een vernieuwbare termijn van vier jaar wordt benoemd : de heer Jean-Marie Duvosquel.

Art. 3.Tot griffier van de Raad voor een vernieuwbare termijn van vier jaar wordt benoemd : de heer Jean-Paul Springael.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1998.

Brussel, 6 januari 1999.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^