Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 mei 1999
gepubliceerd op 19 augustus 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de « Commission consultative des Arts plastiques »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029310
pub.
19/08/1999
prom.
10/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 MEI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de « Commission consultative des Arts plastiques » (Commissie van advies voor de beeldende kunsten van de Franse Gemeenschap)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 juni 1988 tot oprichting van de « Commission consultative des Arts plastiques » (Commissie van advies voor de beeldende kunsten van de Franse Gemeenschap), Besluit :

Artikel 1.Voor een periode van vier jaar, die 1 januari 1999 ingaat, worden tot lid van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten benoemd : De heer Xavier Canonne rue Arthur Warocqué 59 7100 La Louvière De heer Olivier Puebla avenue Brugmann 593 1180 Bruxelles Mevr. Louise Descamps avenue Molière 305 1060 Bruxelles De heer Jean-Lou Rollé boulevard Général Jacques 2 1050 Bruxelles De heer André Lamblin rue de Saint-Amand 165 7600 Péruwelz

Art. 2.De heer Xavier Canonne wordt tot Voorzitter van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten benoemd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Brussel, 10 mei 1999.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur en Permanente Opvoeding, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^