Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 mei 1999
gepubliceerd op 07 oktober 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1991 betreffende het middagtoezicht in het gewoon en buitengewoon lager en kleuteronderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029335
pub.
07/10/1999
prom.
11/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 MEI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1991 betreffende het middagtoezicht in het gewoon en buitengewoon lager en kleuteronderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 121 van de Grondwet;

Gelet op het Koninklijk besluit nr. 5 van 18 april 1967 betreffende het toezicht op de toekenning en het gebruik van de toelagen;

Gelet op het Koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en de aanwending van de toelagen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 27 januari 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 29 maart 1999;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster belast met Onderwijs, de Audiovisuele Sector, Hulpverlening aan de Jeugd, Kinderwelzijn en Gezondheidspromotie;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 1999, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1991 worden de woorden « De vergoeding wordt betaald naar rata van de duur van de verstrekte prestaties » geschrapt.

Art. 2.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Brussel, 11 mei 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster belast met Onderwijs, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^