Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 juli 1999
gepubliceerd op 27 oktober 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de programma's bedoeld in artikel 19, lid 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029458
pub.
27/10/1999
prom.
08/07/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 JULI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de programma's bedoeld in artikel 19, lid 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden, inzonderheid op artikel 19, lid 4;

Gelet op de aanvraag ingediend door de Rector van de « Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix », Besluit :

Artikel 1.Vanaf het academiejaar 1999-2000, wordt de lijst van de programma's van de tweede cyclus bedoeld in artikel 19, lid 4, waarvan de toegangsvoorwaarden in artikel 11, § 4, bepaald zijn, goedgekeurd.

Art. 2.De lijst bedoeld in artikel 1 is de volgende : 1° de licentie in de economische wetenschappen;2° de licentie in de beheerswetenschappen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 1999.

Brussel, 8 juli 1999.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^