Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 juli 2000
gepubliceerd op 29 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 mei 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van het decreet van 22 december 1994 houdende dringende maatregelen inzake onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029308
pub.
29/09/2000
prom.
24/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 mei 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van het decreet van 22 december 1994 houdende dringende maatregelen inzake onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 22 december 1994 houdende dringende maatregelen inzake onderwijs, inzonderheid op de artikelen 4, 7 en 10;

Gelet op het besluit van 31 mei 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van het decreet van 22 december 1994 houdende dringende maatregelen inzake onderwijs;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de beraadslaging van 20 juli 2000 van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.De bijlagen 1 tot 3 van het besluit van 31 mei 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van het decreet van 22 december 1994 houdende dringende maatregelen inzake onderwijs worden vervangen door de bijlagen 1 tot 3 die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid de statuten van het personeel van het Onderwijs behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juli 2000.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Jeugd, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor sociale promotie, W. TAMINIAUX Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^