Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 juli 2000
gepubliceerd op 12 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de Hogeschool « Charlemagne » te Luik

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029329
pub.
12/10/2000
prom.
24/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de Hogeschool « Charlemagne » te Luik


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, inzonderheid op artikel 66;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de besluit Hogeschool van de Franse Gemeenschap Luik-Verviers-Hoei-Gembloux, vandaag de Hogeschool « Charlemagne »;

Gelet op de beslissing van 10 mei 2000 van de Raad van Bestuur van de Hogeschool « Charlemagne » te Luik waarbij een dubbele lijst van kandidaten tot benoeming als leden van de Raad van Bestuur van bedoelde Hogeschool werd voorgelegd die uit de beroepssector komen die met de betrokken studies verband houdt, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de Hogeschool van de Franse Gemeenschap Luik-Verviers-Hoei-Gembloux worden de woorden « de heer Frank Daveloose » vervangen door de woorden « Mevr. Isabelle Lissens. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juli 2000. voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^