Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 juli 2000
gepubliceerd op 17 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Haina

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029330
pub.
17/10/2000
prom.
24/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in de Hogescholen, inzonderheid op artikel 66;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut »;

Gelet op de beslissing van 27 april 2000 van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté Française du Hainaut » waarbij een lijst van twee kandidaten tot benoeming als lid van de Raad van Bestuur van bedoelde Hogeschool werd voorgelegd die uit de beroepssector komen die met de betrokken studies verband houdt;

Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Franse Gemeenschap van 11 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » worden de woorden « de heer Arnaud Declety » vervangen door de woorden « de heer Serge Mondo ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juli 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^