Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 juli 2000
gepubliceerd op 11 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 1999 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegrad

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029331
pub.
11/10/2000
prom.
24/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 1999 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger(-ster) en gespecialiseerd gegradueerd verpleger(-ster), gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de arbeidstherapie en gegradueerde in de logopedie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 43 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 1957 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de diploma's van vroedvrouw, verpleger of verpleegster worden uitgereikt, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juli 1960;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 1964 tot instelling van het diploma van gegradueerde in de logopedie en vaststelling van de voorwaarden waaronder het wordt toegekend;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 1965 houdende instelling van het diploma van gegradueerde in kinesitherapie en van het diploma van gegradueerde in de arbeidstherapie en vaststelling van de voorwaarden waaronder deze diploma's worden uitgereikt;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 1994 houdende de voorwaarden waaronder het diploma van vroedvrouw en gegradueerd(e) verpleger of verpleegster wordt toegekend, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 1995;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1995 tot vaststelling van het programma en de geldigheidsvoorwaarden van het klinisch onderwijs voor het behalen van de diploma's van vroedvrouw en gegradueerd(e) verpleger of verpleegster;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger en gegradueerde verpleegster, gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de arbeidstherapie en gegradueerde in de logopedie, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 1994, 22 april en 5 juni 1996, en 20 april 1998, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 1999 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger(-ster) en gespecialiseerd gegradueerd verpleger(-ster), gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de arbeidstherapie en gegradueerde in de logopedie wordt aangevuld als volgt : AFDELING : Gegradueerde verpleger(-ster) A. Officieel onderwijs Hoogleraren bij de « Haute Ecole Francisco Ferrer » Eerste studiejaar : De heer DUPONT, Joël Mevr. RUCKINEER, Martine Hoogleraren bij de « Haute Ecole provinciale Mons-Borinage-Centre » Derde studiejaar : Mevr. LOR, Françoise Hoogleraren bij de « Haute Ecole provinciale du Hainaut Occidental » Derde studiejaar : Mevr. LEFEBRE, Françoise Mevr. ROOS, Myriam Hoogleraren bij de « Haute Ecole de la Province de Namur » Tweede studiejaar : De heer BONDAR, Alain De heer CHAWAY, Pierre B. Vrij Onderwijs Hoogleraar bij de « Haute Ecole Léonard de Vinci » Derde studiejaar : Mevr. SOLE, Anne-Marie Hoogleraren bij de « Haute Ecole mosane de l'enseignement supérieur » Tweede studiejaar : Mevr. DUMONT, Valérie Mevr. SCHILLINGS, Isabelle Hoogleraren bij de « Haute Ecole namuroise catholique » Eerste studiejaar : Mevr. SCHUMER AFDELING : Vroedvrouw : Hoogleraren bij de « Haute Ecole Léonard de Vinci » Eerste studiejaar : Mevr. MEERT-GILON, Nathalie

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 januari 2000 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2000.

Brussel, 24 juli 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^