Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 juli 2000
gepubliceerd op 06 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 1999 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegrad

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029332
pub.
06/10/2000
prom.
24/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 1999 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger(-ster) en gespecialiseerd gegradueerd verpleger(-ster), gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de arbeidstherapie en gegradueerde in de logopedie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 43 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 1957 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de diploma's van vroedvrouw, verpleger of verpleegster worden uitgereikt, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juli 1960;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 1964 tot instelling van het diploma van gegradueerde in de logopedie en vaststelling van de voorwaarden waaronder het wordt toegekend;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 1965 houdende instelling van het diploma van gegradueerde in kinesitherapie en van het diploma van gegradueerde in de arbeidstherapie en vaststelling van de voorwaarden waaronder deze diploma's worden uitgereikt;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 1994 houdende de voorwaarden waaronder het diploma van vroedvrouw en gegradueerd(e) verpleger of verpleegster wordt toegekend, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 1995;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1995 tot vaststelling van het programma en de geldigheidsvoorwaarden van het klinisch onderwijs voor het behalen van de diploma's van vroedvrouw en gegradueerd(e) verpleger of verpleegster;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger en gegradueerde verpleegster, gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de arbeidstherapie en gegradueerde in de logopedie, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 1994, 22 april, 5 juni 1996 en 20 april 1998, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 1999 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger(-ster) en gespecialiseerd gegradueerd verpleger(-ster), gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de arbeidstherapie en gegradueerde in de logopedie wordt de paragraaf waarvan het opschrift luidt : « AFDELINGEN : Kinesitherapie en Ergotherapie » afgeschaft en vervangen door : AFDELING : Kinesitherapie A. Officieel onderwijs : Hoogleraren bij de « Haute Ecole de la Communauté française "Paul-Henri Spaak" » te Brussel Eerste studiejaar : Mevr. DUJARDIN, M. Mevr. HOUSSA, A. Tweede studiejaar : Mevr. DUJARDIN, M. Mevr. HOUSSA, A. De heer SALIEZ, J-P. Derde studiejaar : Mevr. HOUSSA, A. De heer SALIEZ, J-P. Hoogleraar bij de « Haute Ecole Provinciale UT - Charleroi » Eerste, tweede en derde studiejaren : De heer ROOSE, G. Hoogleraren bij de « Haute Ecole provinciale du Hainaut Occidental » Eerste en tweede studiejaren : De heer AUCQUIER De heer FONTAINE, S. Derde studiejaar : De heer ADANT, G. Mevr. SALMON, N. Hoogleraren bij de « Haute Ecole de la Province de Liège "André Vésale" » Eerste en tweede studiejaren : Dr. DREESEN, E. De heer LEBALLUE, D. Derde studiejaar : Dr. DREESEN, E. Hoogleraren bij de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg "Schuman" » Eerste, tweede, derde studiejaren : Mevr. DELVENNE, M. De heer GRAVE, J. Dr NAMUR, M. B. Vrij Onderwijs Hoogleraren bij de « Haute Ecole "Léonard de Vinci" » Eerste studiejaar : Mevr. CHAIDRON, E. Mevr. STAES, L. Tweede studiejaar : Mevr. STAES, L. Derde studiejaar : Mevr. ACKERMAN, M.T. Mevr. STAES, L. Hoogleraren bij de « Haute Ecole catholique Charleroi Europe » Eerste studiejaar : Mevr. DEBRUYNE, C. Mevr. BOUFFIOULX, E. De heer CALICIS, L. De heer LEFEVRE, P. De heer VANOSTAEYEN, V. Tweede en derde studiejaren : De heer BOUFFIOULX, E. De heer CALICIS, L. De heer LEFEVRE, P. Eerste, tweede en derde studiejaren : De heer DECALLONNE, L. Hoogleraren bij de « Haute Ecole llya Prigogine I.S.C.A.M. » Eerste, tweede en derde studiejaren : De heer ANTOINE, A. De heer PENTA, A. Hoogleraar bij de « Haute Ecole llya Prigogine I.L.B. » Eerste, tweede en derde studiejaren : Mevr. DEHOUCK, M. Derde studiejaar : De heer FRANSOO, P. BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN Voor de drie studiejaren : De heer HEUREUX, P. : Directeur van de paramedische categorie bij de « Haute Ecole provinciale de U.T. Charleroi »;

De heer CHARLIER, J-L. : Directeur van de categorie « economie » bij de « Haute Ecole catholique c.T. - Charleroi Europe » AFDELING : Ergotherapie A. Officieel onderwijs : Hoogleraren bij de « Haute Ecole de la Communauté française "Paul-Henri Spaak" » Eerste studiejaar : Mevr. DUJARDIN, M. Mevr. HOUSSA, A. Tweede studiejaar : Mevr. DUJARDIN, M. Mevr. HOUSSA, A. Mevr. CONTEMPRE, B. Derde studiejaar : Mevr. CONTEMPRE, B. Mevr. HOUSSA, A. Hoogleraren bij de « Haute Ecole Provinciale UT - Charleroi » Eerste, tweede en derde studiejaren : De heer ROOSE, G. Derde studiejaar : De heer DUBOIS Hoogleraren bij de « Haute Ecole provinciale du Hainaut Occidental » Eerste en tweede studiejaren : De heer AUCQUIER Derde studiejaar : De heer ADANT, G. Mevr. CAUFRIEZ, B. Hoogleraren bij de « Haute Ecole de la Province de Liège « André Vésale » Eerste studiejaar : Dr. DREEZEN, E. De heer LEBALLUE, D. Tweede studiejaar : Mevr. COBUT, M. Mevr. DE WERGIFOSSE Dr. DREEZEN, E. De heer LEBALLUE, D. Derde studiejaar : Dr. DREEZEN, E. Hoogleraren bij de « Haute Ecole de la Communauté du Luxembourg "Schuman" » Eerste, tweede, derde studiejaren : Mevr. DELVENNE, M. Dr. NAMUR, M. B. Vrij onderwijs Hoogleraren bij de « Haute Ecole "Léonard de Vinci - ECAM" » Eerste, tweede en derde studiejaren : Mevr. BAUWIN, C. Mevr. STAES, L. Hoogleraren bij de « Haute Ecole catholique Charleroi-Europe » Eerste studiejaar : Mevr. DEBRUYNE, C. Eerste, tweede en derde studiejaren : De heer BOUFFIOULX, E. De heer CALICIS, L. Mevr. DECALLONNE, L. De heer LEFEVRE, P. De heer VANOSTAEYEN, V. Hoogleraren bij de « Haute Ecole llya Prigogine I.S.C.A.M. » Eerste studiejaar : De heer ANTOINE, A. Eerste, tweede en derde studiejaren : De heer CASTELEIN, P. Mevr. DE CRITS, D. De heer PENTA, A. Derde studiejaar : Mevr. COLBACH, Y. Hoogleraar bij de « Haute Ecole Ilya Progogine I.L.B. » Eerste, tweede en derde studiejaren : Mevr. DEHOUCK, M. BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN Voor de drie studiejaren : De heer HEUREUX, P. : Directeur van de paramedische categorie bij de « Haute Ecole provinciale de U.T. Charleroi »;

De heer CHARLIER, J-L. : Directeur van de categorie « economie » bij de « Haute Ecole catholique - Charleroi Europe »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2000.

Brussel, 24 juli 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^