Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 december 2000
gepubliceerd op 28 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 29 juli 1999 tot regeling van haar werking

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029453
pub.
28/12/2000
prom.
12/12/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2000. - Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 29 juli 1999 tot regeling van haar werking


De Franse Gemeenschapsregering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de wet van 8 augustus 1988 en door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur ;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, zoals gewijzigd ;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 29 juli 1999 tot regeling van haar werking, gewijzigd door de besluiten van de Franse Gemeenschapsregering van 30 september 1999 en van 4 april 2000 ;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid die is ingegeven door de noodzaak van de Franse Gemeenschapsregering, gesteld met toepassing van artikel 60 van de voornoemde bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, om onverwijld haar werking te regelen ;

Op voorstel van de Minister-President ;

Gelet op de beraadslaging van de Franse Gemeenschapsregering van 12 december 2000, Besluit :

Artikel 1.In artikel 9 van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 29 juli 1999 tot regeling van haar werking, wordt de lijst van de materies waarvoor overleg dient gepleegd alsook van de hierbij betrokken Ministers als volgt gewijzigd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2001.

Art. 3.De Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 december 2000.

H. HASQUIN, Minister-President, belast met Internationale Betrekkingen.

R. DEMOTTE, Minister van Begroting, Cultuur en Sport.

J-M NOLLET, Minister van Kinderwelzijn, belast met Lager Onderwijs, het onthaal en de opdrachten aan ONE. P. HAZETTE, Minister van Secundair en Bijzonder Onderwijs.

Mevr. F. DUPUIS, Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

R. MILLER, Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector.

W. TAMINIAUX, Minister van Jeugdzaken, Openbaar Ambt en Onderwijs voor sociale promotie.

Mevr. N. MARECHAL, Minister van Jeugdbijstand en Gezondheidszorg.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^