Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 juli 2000
gepubliceerd op 09 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029010
pub.
09/02/2001
prom.
24/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van 21 december 1951 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1936 betreffende de bepalingen met betrekking tot het uitoefenen van het beroep van landmeter-expert onroerende goederen inzonderheid op artikel 1;

Besluit :

Artikel 1.Benoemd wordt tot voorzitter van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen : De heer Majoor A. Muls, docent op de Koninklijke Militaire school.

Art. 2.Benoemd worden tot lid van de examencommissie : De heer Ph. Aoust, vrederechter;

De heer C. Collard, inspecteur-generaal bij het Waalse Ministerie voor Uitrusting en Vervoer;

De heer F. De Cock, auditeur-generaal bij het Bestuur van het Kadaster;

De heer J.-P. Houben, docent bij de « Université catholique de Louvain »;

Mevr. J. Dirix, leraar bij het « Athénée royal de Lessines »;

De heer R. Petre, landbouwkundig ingenieur;

De heer L. Slosse, landmeter-expert onroerende goederen.

Art. 3.Benoemd worden respectief tot secretaris en adjunct-secretaris : De heer CH. Noiret, directeur van de reglementering en vertegenwoordiging bij de Algemene directie niet-verplicht onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Mevr. N. Wiltgen, leraar bij het « Athénée royal J. Absil » te Etterbeek, opdrachthouder.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2000.

Brussel, 24 juli 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^