Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 oktober 2000
gepubliceerd op 07 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2000 tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029015
pub.
07/02/2001
prom.
19/10/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 OKTOBER 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle lee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 27/10/2000 numac 2000029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen g sluiten tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 55 en volgende van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit;

Gelet op het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/1999 pub. 05/07/2000 numac 2000029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten;

Gelet op het decreet van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/1999 pub. 05/07/2000 numac 2000029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle lee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 27/10/2000 numac 2000029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen g sluiten tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, gewijzigd op 28 september 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 oktober 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 oktober 2000;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn tot wiens bevoegdheid de maatregelen voor positieve discriminatie in het verplicht onderwijs behoren;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2000, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle lee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 27/10/2000 numac 2000029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen g sluiten tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, zoals gewijzigd op 28 september 2000, worden de woorden « een bijkomend aantal van 3.345 lestijden ten bate van de vestigingsplaatsen van het gesubsidieerd officieel onderwijsnet erkend voor positieve discriminatie (2.922 onderwijzer lager onderwijs lestijden en 423 onderwijzer kleuteronderwijs lestijden) » vervangen door de woorden « een bijkomend aantal van 3.348 lestijden ten bate van de vestigingsplaatsen van het gesubsidieerd officieel onderwijsnet erkend voor positieve discriminatie (2.925 onderwijzer lager onderwijs lestijden en 423 onderwijzer kleuteronderwijs lestijden) ».

Art. 2.In de bijlage van hetzelfde besluit worden vervangen : 1° de rubriek « Verviers, rue des Hospices 57, te 4.800, 18,0 » door de rubriek « Verviers, rue des Hospices 57, te 4.800, 19,0 »; 2° de rubriek « Verviers, rue de la Chapelle 34, te 4.800, 18,0 » door de rubriek « Verviers, rue de la Chapelle 34, te 4.800, 19,0 »; 3° de rubriek « Verviers, place Lambert Fraipont 11, te 4.800, 18,0 » door de rubriek « Verviers, rue Lambert Fraipont 11, te 4.800, 19,0 »; 4° de rubriek « TOTAAL, 2.922, 452 » door de rubriek « TOTAAL, 2.925, 423 ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle lee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 27/10/2000 numac 2000029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen g sluiten tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie.

Brussel, 19 oktober 2000.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de ONE, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^