Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 juli 2000
gepubliceerd op 16 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Franstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029042
pub.
16/02/2001
prom.
24/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Franstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 maart 1953 betreffende de door de Rijksbesturen ingerichte examens en vergelijkende examens, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1970, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 april 1982, betreffende de organisatie van de taalexamens, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 april 1974, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 mei 1984, betreffende de organisaties van de taalexamens in het onderwijs van het Frans taalstelsel, Besluit :

Artikel 1.Tot respectief voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige examencommissie belast met het uitreiken van de getuigschriften van grondige kennis van de Franse taal, voldoende kennis van de Franse taal, grondige kennis van een tweede taal worden benoemd : 1. De heer Jean RUSSE Voorzitter bij het arbeidshof te Bergen;2. De heer Christian COPPENS Substituut van de arbeidsauditeur te Brussel Art.2. De ambten van secretaris en plaatsvervangende secretarissen worden respectief uitgeoefend door : 1. De heer Christian NOIRET Directeur bij de wetgeving en de vertegenwoordiging in de algemene dienst Universitair Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;2. Mevr.Nicole WILTGEN Lerares aan het "Athénée royal Jean Absil" te Etterbeek, opdrachthoudster; 3. De heer Jean-Pierre MARTIN Hoogleraar aan de "Ecole d'Interprètes internationaux de l'Université de Mons-Hainaut".

Art. 3.Tot vertegenwoordiger van het officieel onderwijs worden benoemd : 1° Als werkend lid van de 3e, 4e en 5e afdelingen : - Mevr.M. DUCHENY Lerares aan het "Athénée royal de Jette"; - Mevr. S. WILMET Meesterassistente aan de "Haute Ecole de la Communauté française de Liège"; - De heer A. DELPLACE Ereleraar; - De heer Y. TAGNON Leraar aan het "Institut d'Enseignement technique de la Communauté française" te Aat; - De heer J. DIFFERDANGE Ereleraar; - De heer A. SCHANER Hoogleraar aan de "Haute Ecole de la Communauté française de Bruxelles"; 2° Als plaatsvervangend lid van de 3e, 4e en 5e afdelingen : - Mevr.BOUHON Meesterassistente aan de "Haute Ecole de la Communauté française de Bruxelles"; - Mevr. M. REMY Lerares aan het "Athénée royal de Couvin"; - De heer J.P. MARTIN Hoogleraar aan de "Ecole d'Interprètes internationaux de l'Université de Mons-Hainaut"; - Mevr. J. MIGNOLET Meesterassistente aan de "Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut"; - Mevr. N. DECOSTRE Meesterassistente aan de "Haute Ecole de la Communauté française de Mons"; - Mevr. N. HENDRICKX Leraar aan het "Athénée royal de Gilly".

Art. 4.Tot vertegenwoordiger van het vrij onderwijs worden benoemd : 1° Als werkend lid van de 3e, 4e en 5e afdelingen : 1.Mevr. C. FOUCART Hoogleraar aan de "Haute Ecole I.S.E. Liège"; 2. De heer Y.WESTRADE Meesterassistent aan de "Haute Ecole libre du Hainaut occidental"; 3. Mevr.M. VOITURON Meesterassistente aan de "Haute Ecole libre Charleroi-Europe"; 4. De heer T.de WIN Leraar aan het "Collège du Sacré-Coeur" te Koekelberg; 5. De heer L.DELARGE Leraar aan het "Institut Don Bosco" te Luik; 6. De heer C.POTTIER Directeur aan het "Institut Saint-François" te Leuze; 2° Als plaatsvervangend lid van de 3e, 4e, en 5e afdelingen : 1.Mevr. N. AMORIS Meesterassistente aan de "Haute Ecole libre du Hainaut-Occidental"; 2. De heer J.LEROY Meesterassistent aan de "Haute Ecole Roi Baudouin"; 3. De heer M.H. BELLEFLAMME Meesterassistent aan de "Haute Ecole Galilée" 4. Mevr.A. DUMONT Meesterassistente aan de "Haute Ecole Roi Baudouin"; 5. De heer P.SARTIAUX Meesterassistent aan de "Haute Ecole Roi Baudouin"; 6. De heer V.CAPPELIEZ Meesterassistent aan de "Haute Ecole libre du Hainaut-Occidental".

Art. 5.De leden en hun plaatsvervangers worden voor een periode van twee jaar benoemd.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 20 april 2000.

Brussel, 24 juli 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^