Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 december 2000
gepubliceerd op 09 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een commissaris belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap in de "Médiathèque de la Communauté française"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029115
pub.
09/03/2001
prom.
11/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een commissaris belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap in de "Médiathèque de la Communauté française"


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de beslissing genomen tijdens de vergadering van 29 juni 1978 van de Algemene Raad van de "Médiathèque" houdende statuut van de " Médiathèque de Belgique";

Op de voordracht van de Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele sector, Besluit :

Artikel 1.De heer Wojciech Antoine Drzymala wordt aangesteld als Regeringscommissaris in de Brusselse Kamer van de Raad van Bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk "La Médiathèque de la Communauté française de Belgique" ter vervanging van de heer Christian Lejeune, ontslagnemend.

Deze commissaris heeft als opdracht jaarlijks aan de regering verelag uit te brengen over de activiteiten van de "Médiathèque".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het werd ondertekend.

Art. 3.De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 december 2000 Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Kunsten en Letteren en de Audiovisuele Sector, R. MILLER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^