Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 juni 2001
gepubliceerd op 19 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de benaming van een onderwijsinrichting van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029256
pub.
19/07/2001
prom.
06/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de benaming van een onderwijsinrichting van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 6 juli 1970 over het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 december 1989 betreffende de benaming van de onderwijsinrichtingen georganiseerd door de Gemeenschap;

Besluit :

Artikel 1.De inrichting voor lager en secundair buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap te Flémalle zal voortaan de benaming dragen : « L'ENVOL » - Etablissement d'enseignement spécial primaire et secondaire de la Communauté française.

Art. 2.Elke vorige bepaling die in tegenstrijdigheid zou zijn met dit besluit wordt opgeheven.

Brussel, 6 juni 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Secundair en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^