Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 mei 2001
gepubliceerd op 19 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een lid van de Selectiecommissie voor films

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029264
pub.
19/07/2001
prom.
07/05/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


7 MEI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een lid van de Selectiecommissie voor films


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 22 december 1994 houdende verschillende maatregelen in verband met het onderwijs en de audiovisuelle sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur, gewijzigd bij de besluiten van 17 februari 1976, 24 maart 1978, 4 april 1995, 25 maart 1996, 21 december 1998 en 5 mei 1999;

Gelet op het besluit van 17 juli 1998 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Selectiecommissie voor films;

Gelet op het besluit van 29 juli 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking, inzonderheid

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^