Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 juni 2001
gepubliceerd op 24 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029357
pub.
24/10/2001
prom.
26/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, en inzonderheid op de artikelen 63 en 130 tot 130sexties, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/1998 pub. 04/03/1999 numac 1999029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie belast met het vaststellen van de overeenstemming van het diploma en van de graad van industrieel ingenieur uitgereikt door het hoger onderw sluiten tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie belast met het vaststellen van de overeenstemming van het diploma en van de graad van industrieel ingenieur uitgereikt door het hoger onderwijs voor sociale promotie van het lange type met het diploma en de graad van industrieel ingenieur uitgereikt door het hoger onderwijs van het lange type en met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/07/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 10, lid 1;

Gelet op het advies van de Commissie voor gelijkstelling, opgericht bij artikel 130bis van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Besluit :

Artikel 1.De graad en het diploma van technisch ingenieur uitgereikt aan de heer MEUNIER, Stéphane, geboren te Bergen op 8 januari 1963, door de onderwijsinstelling voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap te Ukkel op 30 juni 1992 in de specialiteit « Industriële scheikunde » wordt gelijkgesteld met de graad en het diploma van industrieel ingenieur, afdeling « Scheikunde ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 mei 2001.

Brussel, 26 juni 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^