Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 juni 2001
gepubliceerd op 14 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de inrichtingen vo

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029362
pub.
14/09/2001
prom.
06/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de inrichtingen voor hoger pedagogisch onderwijs van het korte type


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 mei 1959 houdende wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 12bis, § 2, erin begrepen ingevoegd in de wet van 11 juli 1973;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, inzonderheid op de artikelen 8, 6°, 9, 6° en 10, 6°;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 houdende instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de inrichtingen voor hoger pedagogisch onderwijs van het korte type, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de inrichtingen voor hoger pedagogisch onderwijs van het korte type : Voorzitter : de heer R. GERTSMANS, inspecteur muzikale opvoeding in de Franse Gemeenschap Ondervoorzitter en secretaris : de heer A. BOSSART, Inspecteur (op pensioen gesteld) 1e Graad Leden van het officieel onderwijs De heer A. BOSSART, Inspecteur (op pensioen gesteld) Mevr. N. BOUNAFAA, Leraar bij de Haute Ecole de la Communauté française "Charlemagne" De heer P. DESMET, Meester-assistent bij de Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut Mevr. B. DONAY, Meester-assistent bij de Haute Ecole de la Communauté française "Schuman".

De heer J. FASTRE, Leraar bij het Athénée royal de Waremme Mevr. C. GRAVET, Meester-assistent bij de Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut.

Leden van het vrij onderwijs Mevr. L. BRANDT, Leraar bij de "Haute Ecole namuroise catholique" "HENAC" De heer J. DERHET, Leraar bij de I.M.E.P. te Namen De heer C. DUCHENE, Leraar bij het Petit Seminaire de Floreffe De heer J.M. JACQUEMIN, Meester-assistent bij de Hogeschool "ISELL" Mej. B. MOUFFE, Leraar bij de "Haute Ecole namuroise catholique" "HENAC" De heer D. VERGAIRGINSKI, Leraar bij de "I.A.T.A" te Namen 2e Graad Leden van het officieel onderwijs Mevr. N. BOUNAFAA, Leraar bij de Haute Ecole de la Communauté française "Charlemagne" De heer L. DESTREE, Meester-assistent bij de Haute Ecole de la Communauté française de Bruxelles Mevr. C. GRAVET, Meester-assistent bij de Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut.

Mevr. M. MAIGRET, Leraar harmonie, Conservatoire royal de Liège De heer J.P. MULQUIN, Leraar bij de Haute Ecole de la Communauté française "Albert Jacquard";

Leden van het vrij onderwijs Mevr. L. BRANDT, Leraar bij de "Haute Ecole namuroise catholique" "HENAC" De heer B. CRELOT, Leraar bij de "Haute Ecole namuroise catholique" "HENAC" De heer J. DERHET, Leraar bij de I.M.E.P. te Namen De heer J.M. JACQUEMIN, Meester-assistent bij de Hogeschool "ISELL" De heer D. VERGAIRGINSKI, Leraar bij de "I.A.T.A" te Namen 3e Graad Leden van het officieel onderwijs Mevr. N. BOUNAFAA, Leraar bij de Haute Ecole de la Communauté française "Charlemagne" De heer L. DESTREE, Meester-assistent bij de Haute Ecole de la Communauté française de Bruxelles Mevr. B. DONAY, Meester-assistent bij de Haute Ecole de la Communauté française "Schuman".

Mevr. C. GRAVET, Meester-assistent bij de Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut.

De heer J.P. MULQUIN, Leraar bij de Haute Ecole de la Communauté française "Albert Jacquard";

Leden van het vrij onderwijs Mevr. L. BRANDT, Leraar bij de "Haute Ecole namuroise catholique" "HENAC" De heer B. CRELOT, Leraar bij de "Haute Ecole namuroise catholique" "HENAC" De heer J. DERHET, Leraar bij de I.M.E.P. te Namen De heer J.M. JACQUEMIN, Meester-assistent bij de Hogeschool "ISELL" De heer D. VERGAIRGINSKI, Leraar bij de "I.A.T.A" te Namen

Art. 2.Deze lijst heeft geen afdoend karakter. Zij kan gewijzigd worden omwille van de behoeften, met naleving, in de mate van het mogelijke, van de pariteit tussen de personeelsleden van het officieel onderwijs en de personeelsleden van het vrij onderwijs.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 tot 31 december 2002.

Brussel, 6 juni 2001 Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^