Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 mei 2001
gepubliceerd op 24 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afschaffing van het « Lycée de la Communauté française » te Quevaucamps

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029388
pub.
24/10/2001
prom.
15/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MEI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afschaffing van het « Lycée de la Communauté française » te Quevaucamps


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op de artikelen 4 en 5bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1960 houdende oprichting van een middelbare rijksschool te Quevaucamps;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 1980 houdende bepaling van de benamingen van de inrichtingen voor secundair rijksonderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van 8 december 1989 van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de benaming van de onderwijsinrichtingen georganiseerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Overleg van sector IX, gegeven op 28 juni 2001;

Overwegende dat het aantal leerlingen ingeschreven tijdens het schooljaar 2000-2001 onder de vereiste behoudsnorm was, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het « Lycée de la Communauté française » te Quevaucamps wordt afgeschaft.

Art. 2.Worden afgeschaft : - een betrekking van directeur van een inrichting voor secundair onderwijs van de lagere graad; - een betrekking van opvoeder-huismeester.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 7 september 2001.

Brussel, 15 mei 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Secundair en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^