Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 juni 2001
gepubliceerd op 17 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het beheercomité van de sociale dienst voor de personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap ingericht onderwijs en van de door de Franse Gemeenschap ingeric

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029462
pub.
17/10/2001
prom.
22/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het beheercomité van de sociale dienst voor de personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap ingericht onderwijs en van de door de Franse Gemeenschap ingerichte psycho-medisch-sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van de Regent van 26 juli 1948 houdende oprichting van de sociale dienst van het Ministerie van Openbaar Onderwijs;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 oktober 1971 houdende organisatie en werking van genoemde sociale dienst en inzonderheid op artikel 7, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van het beheercomité van de sociale dienst voor de personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap ingericht onderwijs en van de door de Franse Gemeenschap ingerichte psycho-medisch sociale centra : A. Werkende leden : Vertegenwoordigers van de Ministers : 1. De heer Aras, Jean-Pierre, leraar.2. De heer Boigelot, Jean-Luc, toezichter- opvoeder in een internaat.3. De heer Brzakala, Pierre, inspecteur.4. De heer Collin, Jean-Luc, inspecteur voor sociale discipline.5. De heer Dechamps, Alain, proviseur.6. De heer Noël, Michel, directeur van de dienst Wetgeving - Algemene directie voor Hulpverlening aan de Jeugd.7. Mevr.Reddish, Jeanine, onderwijzeres lager onderwijs. 8. Mevr.Rotman, Jacqueline, onderwijzeres kleuteronderwijs. 9. Mevr.Vandenvelde, Jeannine, leraar. 10. Mevr.Ygartua, Nadine, directrice.

Vertegenwoordigers van de vakverenigingen : 1. De heer Bultot, Gérard, leraar.2. Mevr.Cadelli, Denise, amanuensis. 3. De heer Cherton, Justin, inspecteur.4. Mevr.Simon, Marie-Ange, leraar. 5. De heer Bex, Michel, eerste kok.6. De heer Jadin, François, leraar.7. De heer Keymeulen, Jean, leraar.8. Mevr.Marguerite, Anne, maatschappelijk assistente. 9. De heer Degbomont, Jean-Marie, leraar.10. De heer Verton, Luc, leraar. B. Plaatsvervangende leden : Vertegenwoordigers van de Ministers : 1. Mevr.Delussu, Rosanna, eerste assistente bij de Algemene dienst van de Materiële en geldelijke organisatie en van de Structuren van het secundair onderwijs, van de P.M.S.-centra en van de Medische inspectie in de scholen. 2. Mevr.Fauconnier, Annick, onderwijzeres lager onderwijs. 3. Mevr.Fosty, Rita, bestuurder. 4. De heer Frusch, Alain, proviseur.5. De heer Leturcq, Didier, directeur.6. Mevr.Marissal, Chantal, psycho-pedagogisch adviseur. 7. De heer Radelet, Pierre, directeur.8. Mevr.Touron, Paulette, directrice. 9. Mevr.Van Henden, Sylvie, onderwijzeres lager onderwijs. 10. Mevr.Verhelst, Mary-Christy, onderwijzeres lager onderwijs.

Vertegenwoordigers van de vakverenigingen : 1. De heer Vande Craen, Pierre, leraar.2. De heer Giot, Jacques, leraar.3. Mevr.Decatelle, Anne, leraar. 4. De heer Jonas, Philippe, leraar.5. Mevr.Purnelle, Marcelle, correspondent-rekenplichtige. 6. De heer Vandecappelle, Jean, meester zedenleer.7. De heer Vandevoir, Daniel, bestuurder.8. De heer Vanroye, Jean-Pierre, leraar.9. De heer Boom, Marcel, onderhoudswerkman.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2001.

Brussel, 22 juni 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, jeugd en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het basisonderwijs, de opvang en de opdrachten toegewezen aan de O.N.E., J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^