Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 juni 2001
gepubliceerd op 04 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 tot benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het Franse Gemeenschapsonderwijs en het niet-confessionee

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029511
pub.
04/01/2002
prom.
05/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 tot benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het Franse Gemeenschapsonderwijs en het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs in het Overlegcomité van het niet-confessioneel secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de Executieve van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 tot benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het Franse Gemeenschapsonderwijs en het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs in het Overlegcomité, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 tot benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het Franse Gemeenschapsonderwijs en het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs in het Overlegcomité, worden de woorden « Yvon Fagnant, Directeur-generaal » vervangen door de woorden « Roland Bamps, Inspecteur » en de woorden « Mevr. Monique Verrept, Directeur-generaal » vervangen door de woorden « de heer Roland Perceval Inspecteur ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 5 juni 2001.

Voor de Regering van het de Franse Gemeenschap, De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^