Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 oktober 2001
gepubliceerd op 04 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029552
pub.
04/01/2002
prom.
23/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, inzonderheid op de artikelen 68 en 72;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1999 houdende vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad en de departementsraden en van de werking van de raad van bestuur en van het bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen, Besluit :

Artikel 1.Tot leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles , worden de volgende personen benoemd voor een termijn van vijf jaar : De heer Luc Barbay;

Mevr. Jeanine Claerhout;

Mevr. Marianne Coessens;

De heer Frans De Laet;

Mevr. Houda Mtioui;

De heer Jean-Marie Van Loock.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag van het begin van het academisch jaar 2001-2002.

Brussel, 23 oktober 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^