Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 oktober 2001
gepubliceerd op 04 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van machtiging aan de « Haute Ecole provinciale Université du Travail - Charleroi » voor het openen van een nieuwe opleiding vanaf het academiejaar 2001-2002

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029556
pub.
04/01/2002
prom.
23/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van machtiging aan de « Haute Ecole provinciale Université du Travail - Charleroi » voor het openen van een nieuwe opleiding vanaf het academiejaar 2001-2002


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 19 juli 2001 tot invoering van nieuwe opleidingen in de hogescholen die worden ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap vanaf het academiejaar 2001-2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het advies nr.39 van de Algemene Raad van de Hogescholen van 18 januari 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 25 september 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 15 oktober 2001;

Overwegende dat de afdeling « sociale en fiscale administratie « afgeschaft is en dat een nieuwe afdeling « maatschappelijke adviseurs « , met twee opties, wordt ingericht;

Overwegende dat de « Haute Ecole provinciale Université du Travail - Charleroi » de afdeling « sociale en fiscale administratie » in de sociale categorie organiseerde;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.In overeenstemming met artikel 20, § 2 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen wordt de afdeling »maatschappelijke adviseurs », optie « social en human management » en « fiscaliteit » in de sociale categorie van het hoger onderwijs van het korte type, in de « Haute Ecole provinciale Université du Travail - Charleroi », in haar vestigingsplaats van Marcinelle, erkend en in de toelageregeling opgenomen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2001.

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheden het Hoger Onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 oktober 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^